Kiasma Stödstiftelsen

Kiasma Stödstiftelsen är en självständig stiftelse som genom donationer och med insamlade medel understöder Kiasmas utställnings- och publikationsverksamhet ekonomiskt, och som utvidgar museets samlingar. Kiasma Stödstiftelsen grundades 2008.

Många sätt att stöda

Du kan stöda vår verksamhet genom att delta i våra medelinsamlingsevenemang, genom att donera, genom kampanjsamarbete eller genom testamenterade donationer. Tillsammans möjliggör vi upplevelser i samtidskonstens sällskap. Organisationers donationer till stiftelsen är avdragbara i donatorns beskattning.

Medelinsamling

Kiasma Stödstiftelsens medelinsamling bygger främst på medelinsamlingsevenemang som arrangeras med frivilligkrafter och i samarbete med företagssponsorer. Galamiddagar, evenemang hemma hos samlare och andra motsvarande evenemang för också fram budskapet om hur viktigt det är att stöda Museet för nutidskonst Kiasma. Stödstiftelsen vill rikta ett varmt tack till de privatpersoner och företag som genom sina donationer har understött vårt syfte.

Konstdonationer

Kiasma Stödstiftelsen har donerat betydande verk som museet har önskat ha i sina samlingar men som anslagen inte har räckt till för, av både inhemska och utländska konstnärer. Stiftelsen har också stött utgivningen av konstpublikationer samt utställnings- och programprojekt.
Kiasma Stödstiftelsen har understött Kiasmas verksamhet och utökat samlingarna på följande sätt.

2019 nabbteeri: Ethnographies of a homespun spinelessness cult and other neighbourly relations, 2019

2018 Torbjørn Rødland: Between Fork and Ladder, 2018

2011 Sebastian Errazuriz: Opera d’Inferno, 2011

2010 Eija-Liisa Ahtila: Marian ilmestys, 2010

2009 Matti Kujasalo: Maalaus, 2009

2008 Eija-Liisa Ahtila: Missä on missä?, 2008

Övrigt stöd

2018 Långa fredagar i augusti. Stöd för möjligheter till kvällsöppet med program.

Donation till Nationalgalleriets medelinsamlingskampanj.

2012 Stöd för produktionen av utställningspublikationen Camouflage.

2009 Stöd för produktionen av Ola Kolehmainens verk Komposition med David och Goliat

Styrelse

Stödstiftelsen leds av en styrelse vars ledamöter väljs för tre år i taget.

Styrelseledamöter

  • Pekka Lehtinen (ordförande)
  • Kyösti Kakkonen
  • Juhani Lemmetti
  • Max Mickelsson (vice ordförande)
  • Riitta Nelimarkka
  • Salla Pöyry
  • Jyri Sarpaniemi
  • Ari Tolppanen
  • 
Iiris Ulin
  • 
Poju Zabludowicz

Information och kontaktuppgifter

Ordförande Pekka Lehtinen
pekkalehtinen2016@gmail.com

Assistent Elina Pekkilä
kiasmatukisaatio@kiasma.fi