Kiasma Tukisäätiö

Kiasma Tukisäätiö on itsenäinen säätiö, joka tukee taloudellisesti Kiasman näyttely- ja julkaisutoimintaa ja kasvattaa museon teoskokoelmaa lahjoituksilla ja keräämillään varoilla. Kiasma Tukisäätiö on perustettu vuonna 2008.

Monta tapaa tukea

Voit tukea toimintaamme osallistumalla varainkeräystilaisuuksiimme, lahjoittamalla, kampanjayhteistyöllä ja testamenttilahjoituksin. Yhdessä mahdollistamme elämykset nykytaiteen parissa. Yhteisöjen säätiölle antamat lahjoitukset ovat myös lahjoittajien verotuksessa vähennyskelpoisia.

Varainhankinta

Kiasma Tukisäätiön varainhankinnan kulmakivenä ovat vapaaehtoisvoimin ja yrityssponsoroinnilla toteutettavat varainkeruutapahtumat. Gaalaillalliset, Keräilijän kodissa -tilaisuudet ja muut vastaavat tapahtumat ovat myös vahvistaneet viestiä nykytaiteen museo Kiasman tukemisen tärkeydestä. Tukisäätiö lämpimästi kiittää niitä yksityishenkilöitä ja yrityksiä, jotka ovat lahjoituksin tukeneet tarkoitustamme.

Kiasma Tukisäätiön eettiset säännöt

Kiasma Tukisäätiö noudattaa kaikessa toiminnassaan Suomen lakia. Tukisäätiö tarkastelee huolellisesti
jokaisen yhteistyökumppanin eettisiä arvoja ja toimintaa varmistaakseen, että yhteistyökumppanit tukevat
Tukisäätiön strategisia päämääriä. Tarkastelulla pyritään varmistamaan, että Tukisäätiön sidosryhmien tuki säilyy, eivätkä kumppanit horjuta Tukisäätiön toimintaedellytyksiä. Tukisäätiön toiminta on läpinäkyvää ja Tukisäätiön sidosryhmillä on oikeus tietää keitä Tukisäätiön yhteistyökumppanit ovat ja millaista
yhteistyötä heidän kanssaan tehdään.

Kiasma Tukisäätiö noudattaa toimissaaan Hyvää Säätiötapaa.

Kiasma Tukisäätiö on syyskuussa 2019 hyväksynyt uudistetun sijoitussuunnitelman säätiölle. Sen mukaan
säätiö toimii vain hyvämaineisten ja luotettavien yhteistyökumppanien kanssa. Säätiön sijoitustoimintaa
toteutetaan yleisesti hyväksyttyjä vastuullisuusperiaatteita noudattaen.

Grafiikansalkku

Kiasma Tukisäätiön tuottama grafiikansalkku sisältää teokset neljältä suomalaiselta nykytaiteilijalta. Taiteilijat ovat Karoliina Hellberg, Henna Jula, Elina Merenmies ja Kim Somervuori. Salkun myynnistä saatavilla tuloilla Tukisäätiö ostaa ARS22-näyttelystä teoksen, joka lahjoitetaan Kiasman ja Kansallisgallerian kokoelmaan.

Grafiikansalkun teokset ovat nähtävillä Kiasma Caféssa.

 

Kiasma Edition I -salkun hinta on 1600 € (sis. alv 10 %)

Grafiikansalkun teoksia on mahdollista ostaa myös erikseen. Yksittäisen grafiikanteoksen hinta on 400 € (sis. alv 10 %)

 

Grafiikansalkun voi tilata sähköpostitse Kiasma Tukisäätiöstä kiasmatukisaatio@kiasma.fi tai verkkolomakkeella. Maksun jälkeen tilauksen voi noutaa maksutositetta vastaan Kiasmasta sopimalla ajan sähköpostilla. Salkku voidaan myös toimittaa pyydettyyn osoitteeseen lähetillä, jolloin laskuun lisätään toimituskulut.

Taidelahjoitukset

Kiasma Tukisäätiö on lahjoittanut Kiasmalle merkittäviä koti- ja ulkomaisten taiteilijoiden teoksia, joita museo on toivonut kokoelmiinsa, mutta joita hankintamäärärahat eivät ole mahdollistaneet. Lisäksi säätiö on tukenut taidejulkaisujen toteuttamista sekä näyttely- ja ohjelmistoprojekteja.

Kiasma Tukisäätiö on tukenut Kiasman toimintaa ja taidekokoelman kartuttamista seuraavasti

Lahjoitetut teokset

2019 nabbteeri: Ethnographies of a homespun spinelessness cult and other neighbourly relations, 2019

2018 Torbjørn Rødland: Between Fork and Ladder, 2018

2011 Sebastian Errazuriz: Opera d’Inferno, 2011

2010 Eija-Liisa Ahtila: Marian ilmestys, 2010

2009 Matti Kujasalo: Maalaus, 2009

2008 Eija-Liisa Ahtila: Missä on missä?, 2008

Muu tuki

2018 Elokuun pitkät perjantait. Ohjelmallisen ilta-aukioloajan mahdollistaminen.

Lahjoitus Kansallisgallerian varainhankintakampanjaan.

2012 Camouflage-näyttelykirjan tuotannon tukeminen.

2009 Ola Kolehmaisen teoksen Daavid ja Goljat -sommitelma tuotannon tukeminen

Hallitus

Tukisäätiötä johtaa hallitus, jonka jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

 • Pekka Lehtinen (puheenjohtaja)
 • Kyösti Kakkonen
 • Juhani Lemmetti
 • Max Mickelsson (varapuheenjohtaja)
 • Riitta Nelimarkka
 • Salla Pöyry
 • Jyri Sarpaniemi
 • Ari Tolppanen
 • Petri Tuomi-Nikula
 • Iiris Ulin
 • Poju Zabludowicz

Lisätietoja ja yhteydenotot

Puheenjohtaja Pekka Lehtinen
pekkalehtinen2016@gmail.com

Assistentti Elina Pekkilä
info@kiasmatukisaatio.fi